Mit forskningsprojekt er afsluttet

Med udgangspunkt i Ledelsesakademiets forsøgsprojekt ”Den fælles akademiuddannelse for offentlige ledere” har jeg undersøgt, hvordan læringen påvirkes af at mellemledernes udfordringer danner grundlag for undervisningen, at fokus dermed i højere grad er på mellemlederens efterspørgsel efter viden og kompetencer (pull) end på uddannelsesinstitutionens tilbud om undervisning (push).

Projektets anbefalinger indgår i udviklingen af lederuddannelserne på erhvervsakademierne.

Du kan læse mere om mit forskningsprojekt på forskningsafdelingens hjemmeside.

Giv feedback – jeg glæder mig til at læse dit indlæg.

Ole Legarth Ernst